CÁCH VIẾT HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH TĂNG, GIẢM TIỀN THUẾ, DOANH THU

Cách viết hóa solo kiểm soát và điều chỉnh chi tiết cho đa số ngôi trường hợp: kiểm soát và điều chỉnh sút, tăng; điều chỉnh mã số thuế, giao dịch, thuế suất, giảm con số,… Có ngay lập tức chi tiết vào lí giải tiếp sau đây. 

*
*
*
*
*

Chú ý: Đối với những hoá 1-1 điều chỉnh giảm (Tức là phải kê knhì giảm số tiền), thì:

Người bán:Kê khai âm (-) vào Chỉ tiêu “Thuế GTGT” ghi: -100.000.Cột Doanh thu ghi bằng 0.
Người mua:Ghi âm (-) vào Chỉ tiêu thuế GTGT ghi: -100.000.Cột quý hiếm cài vào ghi bằng 0.

– Nếu vào kỳ có rất nhiều hóa đơn không giống. Cách cách xử lý là sau thời điểm kê khai xong xuôi các hóa 1-1 đó, các bạn lấy số tiền thuế kia trừ đi số tiền thuế bên trên hóa đối chọi kiểm soát và điều chỉnh.